Scratch
 
             
 
copyright lg Scratch
 
             
     
Scratch © 2011
     
             
             
 
12" x 15" ~ Graphite
~ 31cm x 38cm
 
Scratch Framed sm
 
Fine Art America
 
        Artist's Choice ~ Choix d'Artiste  
  unframed ~ Original
~ non-cadré
    Frame ~ Cadre: Black ~ Noir  
        "CUL4 +"  
 
CDN $ 4, 500.00
    Mat ~ le Mat: 1" ~ 2.5 cm  
       
Black ~ Noir
 
 
Buy Original Acheter
    "Raven Black Rag Mat"  
         
 
   
Buy ~ Acheter
 
           
         
+ Shower Curtain, Phone Case, T-Shirt